Är det manligt att lägga golv?

Det finns många fördomar kring olika typer av hantverk. Vem är det som stickar, och vem är det som lägger golv? De här typerna av hantverk är starkt förknippade med könade stereotyper, och man kan fråga sig om någon tjänar på detta.

Om du ber en person, vem som helst, att tänka på en hantverkare, kommer hen antagligen att tänka på en man. Vi är ju vana vid att tänka oss att hantverkare i byggbranschen uteslutande är män. Många skulle nog bli förvånande om en kvinna skulle lägga golv, men det är fullt möjligt. Läs mer om att lägga golv här. 

Om vi istället frågar samma person om vem som utför hantverk i hemmet kan vi få ett annat svar. Det beror helt på hur den som svarar på frågan tänker sig “hantverk i hemmet”. Handlar det om att sticka tänker vederbörande sig nog en kvinna, och handlar det om att svarva i garaget blir svaret troligen en man. 

Kvinnliga golvläggare – visst finns de!

Även om kvinnorna är betydligt färre än männen i byggbranschen så finns de, och det görs många ansträngningar för att de ska bli fler. Sedan 2017 delas ett stipendium ut, som syftar till att lyfta kvinnliga hantverkare, och göra dem till förebilder för andra. Bakom stipendiet står Isabel McAllister, inredare och snickare. 

– Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram förebilder som kan få andra tjejer att intressera sig för de här yrkena. För det är ju som så att de flesta tjejer som i dag är hantverkare känt sig motarbetade redan från början. Det kan handla om alltifrån syokonsulenter som avrått dem från olika yrkesutbildningar, bara för att de är tjejer, till dåliga erfarenheter från de första praktikplatserna, säger hon och tillägger att hon är övertygad om att fler kvinnor inom byggbranschen skulle förbättra arbetsklimatet och förändra attityderna. 

Isabel McAllister

Ett annat exempel är Golvkedjan, som ordnade en utbildningsresa till Nederländerna. Det som var unikt med resan var inte att den var inriktad på linoleumgolv, utan att resan endast var öppen för kvinnliga golvläggare. Läs mer om resan här

Fackförbundet Byggnads har ett nätverk för kvinnliga hantverkare i byggbranschen. Nätverket finns än så länge inte i alla rikets län, men det växer. Många kvinnor som är med i nätverket vittnar om att de upplever att det ger ett extra stöd, eftersom de ofta måste motivera sin närvaro på svenska byggarbetsplatser.