Bemanningsföretag för män och för kvinnor

Det finns många bemanningsföretag i Sverige, och ingenting tyder på att de kommer att bli färre i framtiden. Men hur ser bemanningsbranschen ut, om man tittar på den ur ett genusperspektiv?

Många svenskar har idag sin anställning i bemanningsbranschen. I vissa fall beror det på fria val, i andra fall på att de har svårt att få en fast eller tidsbegränsad anställning direkt hos en arbetsgivare. Många som arbetar som konsulter inom IT, marknadsföring och affärsutveckling är också anställda av bemanningsbolag, även om de ofta kallas konsultbolag eller liknande. Det finns även många frilansande konsulter inom dessa branscher, och de påverkas av konjunkturen på samma sätt som bemanningsföretagen.

Män och kvinnor som arbetar inom bemanningsbranschen är ofta, precis som på arbetsmarknaden i stort, verksamma inom olika sektorer. Män arbetar på lager och inom logistik, kvinnor arbetar inom administration och ekonomi, samt i stor utsträckning inom vården. En stor del av de som arbetar som IT- eller managementkonsulter är också män. 

Pandemins effekter på bemanningsbranschen

Bemanningsbranschen har drabbats hårt av pandemin, men det ser olika ut på olika bemanningsföretag, precis som inom näringslivet i stort. I de flesta fall märker bemanningsföretagen av förändringar i konjunkturen först, eftersom deras personal sägs upp först när produktionen minskar. När produktionen ökar och personalen inte räcker till är det till bemanningsföretagen producenterna vände sig. Det har hörts varningar om att 60 000 jobb kan försvinna, men på samma sätt som olika sektorer drabbas olika hårt är det också så att endast vissa bemanningsföretag drabbas av pandemin. 

Många, både kvinnor och män, har fått anställning på lager hos de stora e-handlarna. Det finns också en stor efterfrågan på personal hos de bemanningsföretag som specialiserat sig på att tillhandahålla personal till vården. 

Ett sådant företag är Vårdlänken, som har lediga jobb för framför allt sjuksköterskor och arbetsterapeuter just nu.