D som i David eller D som i Doris…

Du ska ge en adress över telefon och stavar ut, A som i Adam, B som i Bertil. Det är bokstaveringsalfabetet på svenska som du använder dig av. Många kan inte reglerna och väljer fritt. Det blir A som i apa istället och B som i bänk. Men nu finns det förslag om att det här alfabetet borde bli mer jämställt. 

Det finns nämligen de som menar att bokstaveringsalfabetet inte har tillräckligt med kvinnliga namn. Det borde vara A som i Anna och B som i Berit istället. Fredrika Bremer-förbundet och Rättviseförmedlingen har tagit upp frågan på allvar.

Varför ska vi byta namn i bokstaveringsalfabetet?

De röster som talar för ett byte av vissa namn i bokstaveringsalfabetet menar att det här behövs för att vårt språk skapar en viss bild av verkligheten. I jämställdhetens namn vill man alltså att kvinnliga namn ska användas för att visa att kvinnor också finns med i bilden.

Mångfald

Men räcker det verkligen med att byta David till Doris och Filip till Fanny? Det här är några av de förslag som har lagts fram. Om du tar en titt på namnen som föreslås inser du genast att det är något som inte riktigt speglar verkligheten i Sverige.

Ska det vara Doris ska det också vara Dalia

Idag är var femte svensk medborgare en person med rötter i ett annat land. Doris och Fanny är namn på kvinnor som uppenbarligen har föräldrar som känner till dessa mycket svenskklingande namn.

Om Fredrika-Bremer förbundet får igenom sitt förslag lär vi snart höra röster som säger att det svenska bokstaveringsalfabetet behöver få in namn som Ahmed, Fadime och Mehmet. Eller så kanske det är lika bra att låta det vara precis som det är och inte se detta alfabet som något som avgör hur vi ser på verkligheten…