Mäns och kvinnors arbetsplatser efter pandemin

Pandemin påverkar oss alla, men på olika sätt. Beroende på var man bor och var man arbetar drabbas man på olika sätt. Det finns även skillnader mellan könen. Detta kommer att manifestera sig även när pandemin är över. Vi kommer att se förändringar på arbetsplatserna, men också på detta område kommer det att skilja sig mellan mäns och kvinnors arbetsplatser.

Kvinnor arbetar i större utsträckning deltid, och i offentlig sektor, än män, skriver Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Samtidigt är många kvinnor anställda inom handeln, men även här är deltidsarbete vanligt. Män arbetar i större utsträckning i den privata sektorn. Det vanligaste yrket bland män är säljare, medan sjuksköterska är ett av de vanligaste bland kvinnor. 

Arbetsliv efter pandemin

Vad vi arbetar med har haft stor bäring på hur vi har påverkats av pandemin. Den som är sjuksköterska har inte kunnat jobba hemifrån, till skillnad från en säljare eller account manager. Detta har också inneburit att vi varit utsatta för smitta i olika stor utsträckning. När tillräckligt många är vaccinerade för att vi ska ha uppnått immunitet i befolkningen kommer vi dock att se att arbetslivet har blivit anpassat för att vi ska klara kommande pandemier bättre. För fler pandemier kommer, därom är alla överens. Vi vet dock inte om de kommer att bli allvarliga, som covid-19 eller spanska sjukan, eller mildare, som svininfluensan. 

Kontorsanpassning

Några förändringar vi troligen kommer att se, kanske redan i höst, är:

  • Hemtjänstpersonalen kommer att besöka färre brukare (ja, det är ett omstritt ord) per dag, för att minska risken för att smitta sprids.
  • Öppna kontorslandskap fulla med människor kommer att bli mindre vanligare. Dels kommer hemarbete att bli vanligare, men fler kommer också att sitta i egna rum. Kontorsanpassning kommer att bli vanligare. Mer om vad detta innebär finns att läsa här.