Vem bestämmer vad som är manligt och kvinnligt

Ställ frågan om vad som är manligt och vad som är kvinnligt till olika personer och du kan få mycket olika svar. En del kan till och med uppleva frågan som stötande då de tycker att det inte är relevant med den typen av definitioner. Men någonstans förstår ändå de flesta att vi inte kan bortse ifrån att det fortfarande finns kvinnor och män.

Men vad eller vem bestämmer vad som är manligt och kvinnligt? Svaren finns i historien såväl som i det som händer idag.

Naturliga skillnader

Något som är fakta och inget som åsikter och historiska händelser kan ändra på är det kön vi föds med. Det finns de som menar att man kan byta men det här är inte obestritt och faktum är att det inte är riskfritt att försöka.

De naturliga skillnaderna finns där från det att vi föds. Historiskt sett har de också varit något som från tidig ålder har format våra liv. Flickor och pojkar lever än idag skilda liv i länder där man fortsätter att separera könen i skolor, på badhus och i andra allmänna sammanhang.

Blått och rosa

Manliga och kvinnliga färger

Rosa är kvinnligt och blått är manligt. Historiskt sett har det varit så. Om du besöker ett sjukhus i utlandet och går till deras BB kommer du att se att man fortsätter att märka flickornas sängar med rosa och pojkarnas med blått.

Även om svenskar gör sitt bästa för att försöka komma bort från färgkodning av manligt och kvinnligt är det välkänt vilken färg som hör till vilket kön. Hur blev det så? Rosa för henne och blått för honom är faktiskt inget som har sina rötter i antiken.

Det var först under mitten av 1950-talet som detta koncept cementerades. Men det var lyckat för det lever kvar. Även bland de som inte tycker att det rent logiskt spelar någon roll vilken färg man har på kläder till flickor och pojkar såväl som män och kvinnor.

Klädindustrin har en roll i vad som är manligt och kvinnligt. När vi blir matade med bilder och film på kändisar som klär sig på ett visst sätt påverkar det oss i synen på vad som är för honom och vad som är för henne. Därmed fortsätter internationell syn på vad som är kvinnligt och manligt att påverka oss i Sverige.

En man som är som en kvinna och tvärtom

Intressant att notera är att moderna strömmar och rörelser för män som vill vara som kvinnor och tvärtom också påverkar hur vi ser på manligt och kvinnligt. När män klär sig på ett visst sätt för att uttrycka att de känner sig som kvinnor talar de ju om hur kvinnor ska se ut och klä sig!

Samma sak gäller kvinnor som känner att de vill vara män. Idealen som de strävar efter är det som vi kan sägas definiera som manligt och kvinnligt. Detta ser vi tydligt inom mode såväl som inom populärkultur, både svensk och utländsk!